Mūsų lektoriai

Kiekvieno turo metu siekiame pasiūlyti dalyviams kokybiškus mokymus, vedamus profesionalių ir kompetetingų lektorių. Temų ir mokymo sričių įvairovę užtikriname bendradarbiaudami su skirtingų sričių žinovais: verslo lyderiais, verslo strategijos ir transformacijos konsultantais, mentoriais ir t.t.

Pasirinktoje išvykoje dalyvaujantis lektorius su dalyvių grupe dirba visomis turo dienomis. Mokymai vyksta kas antrą išvykos dieną, nuo ryto iki vakaro (su pietų pertrauka). Jų temos skelbiamos iš anksto ir programa kuriama taip, kad iš mokymų kiekvienas dalyvis išsineštų turtingą ir naudingiems pokyčiams įkvepiantį naujų žinių bagažą.

Tomas Girdzijauskas (lektorius)

Remdamasis beveik tris dešimtmečius trunkančia lektoriavimo patirtimi, Tomas konsultuoja organizacijų vadovus bei privačius asmenis krizių valdymo ir sprendimo temomis. Savo žinių pamatą jis suformavo tiek per asmenines patirtis, tiek per dinamišką akademinę kelionę, nusitiesusią nuo Lietuvos iki Izraelio. Iš viso pravedęs jau daugiau nei 700 įvairaus formato mokymų, Tomas sudėtingas žinias geba perteikti lengvai, interaktyviai ir suprantamai. Be to, viso gyvenimo studijų (angl. life long education) principo laikymasis jam padeda ilgametes žinias taikyti moderniuose scenarijuose, taip išlaikant jų aktualumą šiandienos kontekste. Tomo išmintis ir gebėjimas perduoti žinias jo mokymų dalyviams žada ne tik unikalią patirtį, bet ir taiklius praktinius patarimus, kuriuos asmeninių problemų sprendime galima taikyti iš karto.

Naudodamas turnaround management principus, Tomas veda mokymus apie:

Vadybą

Išmintį

Supratimą

Komunikaciją

Pinigus

Ugdymą

Santykius

Emocijas

Sveikatą

Buitį

Ugdymą

Santykius

Emocijas

Sveikatą

Buitį

Emocijas

Ugdymą

Sveikatą

Buitį

Santykius

Žvelgdamas į šias temas su šiuolaikinėje visuomenėje aktualiais klausimais, Tomas informaciją pateikia per praktinę prizmę ir suteikia mokymų dalyviams įrankius naujų žinių taikymui asmeniniame gyvenime bei santykiuose su kitais.